Usługi leśne

Kompleksowo zajmiemy się Państwa lasem, zadrzewieniem, a także terenem przeznaczonym do odbudowy lub przebudowy na teren zielony lub przemysłowy.

Wykonamy usługi :

- przygotowania terenu (wycinka zakrzaczeń, mulczowanie, zrębkowanie, zaoranie)
- przygotowanie ogrodzeń
- sadzenie
- pielęgnacje młodników, drzewostanu
- przebudowa drzewostanu
- wycinka
- zrywka
- transport drewna

Wszystkie prace wykonywane są przez WYKWALIFIKOWANĄ obsługę, z należytą STARANNOŚCIĄ i BEZPIECZEŃSTWEM. Możemy podjąć się opieką i pełnym zagospodarowaniem lasu.